Πώς μία σωστή εκπαίδευση για τον ύπνο μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Μία νέα έρευνα έρχεται στη δημοσιότητα σχετικά με την επίδραση που ασκεί ο ύπνος στην ομαλή ανάπτυξη του παιδιού και συγκεκριμένα στη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους. Η υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος ύπνου, ήδη από τους πρώτους μήνες ζωής και η βελτίωση των συνθηκών του ύπνου από τη γέννηση του παιδιού, μπορούν να σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας μέχρι την ηλικία των 5 ετών.

Ο υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη μελέτη Rachael W. Taylor του Πανεπιστημίου Otago στη Νέα Ζηλανδία τονίζει πως τα παιδιά που ακολουθούσαν συγκεκριμένα διαστήματα ύπνου με πρόγραμμα, είχαν στην ηλικία των 2 ετών μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας σε ποσοστό 50%.  Στη συγκεκριμένη μελέτη υπήρχαν διαφορετικές ομάδες παιδιών, ανάλογα με την παρέμβαση που υπήρχε ως προς το θέμα του ύπνου,  της διατροφής και συγκεκριμένα του θηλασμού, καθώς και μία τρίτη ομάδα η οποία ακολουθούσε συγκεκριμένες οδηγίες για το συνδυασμό των παραπάνω δραστηριοτήτων, τόσο του ύπνου όσο και της διατροφής. Τέλος, υπήρχε μία ομάδα παιδιών (ομάδα ελέγχου) η οποία δεν ακολούθησε συγκεκριμένες οδηγίες και παρεμβάσεις, πέραν των απαραίτητων προκαθορισμένων ιατρικών ελέγχων. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα είναι πως τα παιδιά που εντάσσονταν στη δεύτερη ομάδα με συγκεκριμένη διατροφή, είχαν πιο άσχημη εξέλιξη, καθώς εμφάνισαν μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώματος, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.

Παρόλο αυτά, το θέμα και η επίδραση του ύπνου εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μελέτης και έρευνας. Είναι γεγονός πως στα πλαίσια της διατήρησης ενός υγιούς σωματικού βάρους και της καταπολέμησης της παχυσαρκίας, ο ύπνος δεν αποτελεί το πρώτο σημείο σκέψης, είτε για τους γονείς, είτε για τους επαγγελματίες υγείας. Στην ομάδα των παιδιών που ήταν υπό παρακολούθηση ως προς τον ύπνο, δόθηκαν οδηγίες και έμφαση ως προς τα είδη του ύπνου, καθώς και στρατηγικές αποφυγής των πιο συχνών διαταραχών ύπνου. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι ιατροί έδιναν συμβουλές στους γονείς για τους τρόπους που μπορούν να κατανοούν το βαθμό κούρασης του παιδιού, καθώς επίσης ενίσχυαν και την προσπάθεια να κοιμάται μόνο του το μωρό. Η συγκεκριμένη έρευνα υποστηρίζει πως μέχρι την ηλικία των 5 ετών τα παιδιά που παρακολουθούσαν κάποιο πρόγραμμα ύπνου είχαν μικρότερο δείκτη μάζας σώματος, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ομάδες.

Συνοπτικά, οι προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας κατά της παχυσαρκίας, επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στα πρώτα στάδια ζωής ενός παιδιού. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης απαιτούν περαιτέρω έρευνα, καθώς δεν συμπλήρωσαν όλοι οι γονείς την 5ετή συμμετοχή τους σε αυτή, ενώ και η πλειοψηφία των μητέρων που συμμετείχαν ζούσαν στην Ευρώπη και άνηκε σε πληθυσμό με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Πιθανότατα, τα συγκεκριμένα αποτελέσματα να διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με πλήθος κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων.

Σε κάθε περίπτωση η επίδραση του ύπνου για την υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής και ισορροπημένης λειτουργίας του οργανισμού, είναι μεγάλη. Η έλλειψη επαρκούς ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον οργανισμό, προδιαθέτοντας τον για την εμφάνιση παχυσαρκίας.

Εάν σας άρεσε το παρόν άρθρο που διαβάσατε και βρήκατε ενδιαφέρον το περιεχόμενό του, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και βοηθητική η άποψή σας.