Ο ρόλος του ΙGF-Ι και της γκρελίνης στην ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ Μ, ΜΑΛΑΜΙΤΣΗ-ΠΟΥΧΝΕΡ Α, ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Γ, ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ Θ, ΧΑΣΙΑΚΟΣ Δ, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Ι, ΧΡΟΥΣΟΣ Γ, ΚΑΝΑΚΑ-GANTENBEIN X,

Ο ρόλος του ΙGF-Ι και της γκρελίνης στην ενδομήτρια υπολειπόμενη αύξηση.

36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αλεξανδρούπολη 8-11Απριλίου 2009,
(Προφορική Ανακοίνωση)