Ξεκινώντας την εκπαίδευση της τουαλέτας

Μετά την ηλικία των 18 μηνών και άνω και έχοντας δείξει το παιδί όλα εκείνα τα στοιχεία που το καθιστούν έτοιμο για να ξεκινήσει η εκπαίδευση της τουαλέτας μπορεί να γίνει η πρώτη επαφή με το γιογιό. Η εισαγωγή του ωστόσο νωρίτερα και χωρίς να είναι έτοιμο το παιδί, έχει σαν αποτέλεσμα να το αντιληφθεί ως παιχνίδι και τις περισσότερες φορές να το γεμίζει με τουβλάκια και άλλα παιχνίδια.
Το πρώτο βήμα είναι η τοποθέτηση του γιογιό στο μπάνιο καθώς στα παιδιά αρέσει η μίμηση και το παιχνίδι των ρόλων, έτσι θα θέλουν να μιμηθούν τους μεγάλους ως προς τις δικές τους συνήθειες. Στην αρχή το παιδί θα πρέπει να μάθει να κάθεται στο γιογιό την ίδια στιγμή που οι γονείς του εξηγούν τι κάνουν με απλές καθημερινές λέξεις και χρησιμοποιώντας απλές κινήσεις για να δείξουν την τουαλέτα, πώς φορούν τα ρούχα ακόμη και πώς πλένουν τα χέρια τους αμέσως μετά. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως η έννοια του υγρού και του στεγνού θα βοηθήσει σημαντικά το παιδί κατά την εκπαίδευση της τουαλέτας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να κατανοήσει πότε τα χέρια του είναι υγρά ή στεγνά, παίζοντας με το νερό και τονίζοντας οι γονείς τις αντίστοιχες λέξεις. Μια καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιηθούν δύο πετσέτες μπάνιου, μία υγρή και μία στεγνή βάζοντας το παιδί να σκεφτεί και να επιλέξει ποια θα χρησιμοποιούσε για να στεγνώσει τα χέρια του, ώστε να μπορέσει να κατανοήσει τις έννοιες.
Έχοντας εισάγει τη χρήση του γιογιό καλό θα είναι οι γονείς να αποφασίσουν ποιες λέξεις θα χρησιμοποιούν για συγκεκριμένες διαδικασίες (όπως για παράδειγμα «πιπί»), ώστε να υπάρχει κοινός κώδικας επικοινωνίας με το παιδί, ενώ όλα τα άτομα που ασχολούνται με το παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις. Σημαντική είναι επίσης η αντιμετώπιση των γονέων καθώς θα πρέπει να δείχνουν προσοχή ως προς τις αντιδράσεις τους, όταν συμβαίνουν ατυχήματα κατά την εκπαίδευση της τουαλέτας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δείχνουν σημάδια θυμού ή ακόμη και απέχθειας, καθώς πολλά παιδιά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και μπορούν να αντιληφθούν αυτές τις αντιδράσεις ως προσωπική απόρριψη, ενώ η ψυχολογική πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε σωματικές διαταραχές του εντέρου.

Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν δίδυμα παιδιά κατά την εκπαίδευση της τουαλέτας οι γονείς θα πρέπει να είναι σίγουροι πως και τα δύο παιδιά είναι έτοιμα να αποχωριστούν τις πάνες. Η προσπάθεια να εκπαιδευτούν τα παιδιά όταν είναι μόνο το ένα έτοιμο, δεν έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας για το άλλο καθώς μπορεί να του δημιουργήσει μεγάλη συναισθηματική πίεση. Ακόμη όμως και σε αυτή την περίπτωση εάν είναι έτοιμο μόνο το ένα παιδί οι γονείς μπορούν να προχωρήσουν στην εκπαίδευση της τουαλέτας, με την προϋπόθεση όμως το άλλο παιδί να βρίσκεται σε ένα άλλο χώρο με κάποιον ενήλικα. Σε γενικές γραμμές οι γονείς των διδύμων δεν θα πρέπει να βιαστούν και καλό είναι να περιμένουν για την εκπαίδευση της τουαλέτας μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Επιπλέον, σχετικά με τον εξοπλισμό για την εκπαίδευση της τουαλέτας τα γιογιό που θα επιλεχθούν είναι καλό να είναι παρόμοια, ώστε να μην υπάρξουν διαμάχες μεταξύ των παιδιών για τα σχέδια και τα χρώματα, ενώ όσον αφορά το ρουχισμό οι γονείς θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με επαρκή ρούχα που θα καλύπτουν τις ανάγκες και δεν θα αγχώνονται μέχρι να πλυθούν τα λερωμένα. Η σύγκριση μεταξύ των δύο παιδιών απαγορεύεται ρητά καθώς δεν θα πρέπει να αναπτυχθεί ανταγωνισμός μεταξύ τους, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάπτυξη του χαρακτήρα των δύο παιδιών.
Στα επόμενα άρθρα που θα ακολουθήσουν θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς, ώστε η εκπαίδευση της τουαλέτας να γίνει γρήγορα και σχετικά εύκολα τόσο για το παιδί όσο και για τους ίδιους.